Onderwerpen

Onderwerpen

12 January 2018

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen met het oog op minder CO2-uitstoot, zullen we slimmer met onze energie moeten omgaan en meer moeten inzetten op nieuwe technologische ontwikkelingen. Eén van die technologische ontwikkelingen: hybride warmtepompen

12 January 2018

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen met het oog op minder CO2-uitstoot, zullen we slimmer met onze energie moeten omgaan en meer moeten inzetten op nieuwe technologische ontwikkelingen. Eén van die technologische ontwikkelingen is geothermie.

18 September 2017

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen en de uitstoot van CO2 dus fors te verminderen, zullen we slimmer met onze energie moeten omgaan en meer moeten inzetten op innovatieve technologische ontwikkelingen. Eén van die technologische ontwikkelingen is de productie van groen gas (biogas) als alternatief voor aardgas.

18 September 2017

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen met het oog op minder CO2-uitstoot, zullen we slimmer met onze energie moeten omgaan en meer moeten inzetten op nieuwe technologische ontwikkelingen. Eén van die technologische ontwikkelingen is Power to Gas.

2050
Om klimaatverandering tegen te gaan hebben 192 landen in Parijs afgesproken om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Een enorme uitdaging. We zullen minder energie moeten verbruiken en de energie die we verbruiken moet op den duur CO2 neutraal zijn. Ook de rol van aardgas zal kleiner worden. Binnen de gassector wordt intensief gewerkt aan CO2-arme oplossingen en duurzame energiebronnen. Zolang deze in ontwikkeling zijn, zal de flexibele inzet van aardgas uitkomst bieden. Dit noemen we ‘Gas op Maat’. Het houdt in dat we waar gewenst aardgas vervangen door hernieuwbaar gas zoals biogas en waterstof. Bovendien investeert de Nederlandse gassector ook in duurzame technieken als restwarmte windenergie en geothermie. Lees er alles over op deze site of volg ons op Facebook en Twitter.

 

Terug naar top