Power to Gas

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen met het oog op minder CO2-uitstoot, zullen we slimmer met onze energie moeten omgaan en meer moeten inzetten op nieuwe technologische ontwikkelingen. Eén van die technologische ontwikkelingen is Power to Gas.

Meer windenergie

Windenergie wordt steeds groter en belangrijker als we onze energievoorziening CO2-neutraal willen krijgen met het oog op 2050. Het aantal windmolenparken op zee zal alleen maar toenemen en windmolenparken zullen steeds verder uit de kust worden gebouwd. Tot 2030 zullen er zo’n 15 windmolenparken worden gebouwd elk met een capaciteit van 700 MegaWatt. De uitdaging is om al die elektriciteit uit windenergie aan land te krijgen, zonder dat er onderweg veel energie verloren gaat. Eén van de oplossingen om dat te ondervangen is Power to Gas.

Power to Gas: van elektriciteit naar waterstof

Wat is Power to Gas? Power to Gas is een techniek waarbij je elektriciteit gebruikt om water om te zetten in zuurstof en waterstof. Dat kan zowel op land, als op zee. Op het Nederlandse deel van de Noordzee staan zo’n 150 platforms voor de productie van ons aardgas. Het gaat om de gaswinning uit kleine velden, belangrijk om minder afhankelijk te zijn van buitenlands gas. Deze platforms kunnen een belangrijke rol spelen bij de elektriciteitsdistributie van windparken op zee.

Waarom Power to Gas?

Het voordeel van windenergie is dat het schoon en duurzaam is. Het nadeel van windenergie is dat het geen constante stroom oplevert. Soms is er nu eenmaal veel wind en soms weinig. Wanneer er weinig wind is en de behoefte aan energie groter is, heb je een tekort. Wanneer er veel wind is maar er is minder behoefte aan energie, dan heb je een overschot. Wanneer meer elektriciteit wordt opgewekt dan dat de mensen verbruiken, dan kun je het overschot aan elektriciteit niet opslaan; dat gaat verloren. Enorme batterijen of accu’s produceren om de overschotten aan elektriciteit te bewaren, is duur en lastig. Power to Gas is dus veel effectiever omgaan met windenergie.

 

Elektrolyse

Bij Power to Gas wordt de elektriciteit die wordt opgewekt gebruikt om water om te zetten in zuurstof en waterstof. Dit noemen we elektrolyse. Het voordeel van waterstof is dat je het makkelijk in grote hoeveelheden kunt opslaan. Bijvoorbeeld in lege gasvelden. En je kunt het makkelijk transporteren. Bovendien kun je gebruik maken van de boorplatforms die er al zijn en ook van de pijpleidingen die er al liggen naar het vaste land. Zo kunnen we voortbouwen op het oude.

Tenslotte, zolang er nog gas naar boven wordt gepompt kunnen de boorplatforms zelf ook op elektriciteit draaien. En dat scheelt weer flink in CO2-uitstoot.

2050
Om klimaatverandering tegen te gaan hebben 192 landen in Parijs afgesproken om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Een enorme uitdaging. We zullen minder energie moeten verbruiken en de energie die we verbruiken moet op den duur CO2 neutraal zijn. Ook de rol van aardgas zal kleiner worden. Binnen de gassector wordt intensief gewerkt aan CO2-arme oplossingen en duurzame energiebronnen. Zolang deze in ontwikkeling zijn, zal de flexibele inzet van aardgas uitkomst bieden. Dit noemen we ‘Gas op Maat’. Het houdt in dat we waar gewenst aardgas vervangen door hernieuwbaar gas zoals biogas en waterstof. Bovendien investeert de Nederlandse gassector ook in duurzame technieken als restwarmte windenergie en geothermie. Lees er alles over op deze site of volg ons op Facebook en Twitter.

 

Terug naar top