Biogas

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen met het oog op minder CO2-uitstoot, zullen we slimmer met onze energie moeten omgaan en meer moeten inzetten op nieuwe technologische ontwikkelingen. Eén van die technologische ontwikkelingen is omzetting van biomassa in biogas, een duurzaam alternatief voor aardgas.

Beste gasnetwerk ter wereld

Zo’n 40 % van de Nederlandse energievoorziening leunt momenteel nog op aardgas. Dat is niet zo vreemd aangezien brandbare gassen zoals aardgas grote voordelen hebben. Je kunt er direct warmte uit halen en het is makkelijk op te slaan en te transporteren door pijpleidingen. Zeker in Nederland, dat het beste en fijnmazige netwerk ter wereld heeft. Maar aardgas is en blijft een fossiele brandstof, dus verbranden levert extra CO2-uitstoot op. Het is al met al belangrijk om ook de vraag naar aardgas op termijn terug te dringen en zo de CO2-uitstoot te reduceren. Dat kan o.a. met de productie van biogas.

Hoe ontstaat biogas?

Wat is biogas en hoe ontstaat het? Biogas ontstaat door vergisting van biomassa zoals rioolslib, mest en GFT-afval. Vergisting van biomassa is een natuurlijk proces. Om het in grote hoeveelheden te produceren worden speciale vergisters ingezet. Dit zijn gasdichte, geïsoleerde, verwarmde silo’s waarin de bacteriën die van nature al aanwezig zijn in biomassa, de makkelijk afbreekbare organische stoffen omzetten in brandbaar methaangas. Dat methaangas vertoont weer grote gelijkenis met aardgas en is daarmee een prachtig duurzaam alternatief. Er worden ook vergassingstechnieken ontwikkeld waarmee biomassa met een hoog rendement kan worden omgezet in biogas.

Groengasproducenten

In Nederland zijn nu circa 30 producenten van groen gas actief. Dit zijn met name afvalverwerkers, bedrijven uit de voedingsindustrie, ondernemers die zich specifiek richten op het verwaarden van afval- en reststromen en grote boeren. Grote partijen die actief zijn in groen gas zijn onder andere Attero, Indaver, Ecoson, NV Huisvuilcentrale (afvalverwerking) en Cosun, waaronder SuikerUnie valt (voeding). Cosun (SuikerUnie) en Attero zijn momenteel de grootste producenten van groen gas in Nederland.

Hoeveel biogas wordt er in Nederland geproduceerd?

De totale biogasproductie in 2015 was volgens CBS circa 390 mln. m³, waarvan 71 mln. m³ groen gas (bron: CBS). Netbeheer Nederland rapporteert dat de hoeveelheid groen gas in 2016 is gegroeid naar 81 mln. m³ (cijfers CBS voor 2016 niet beschikbaar). De hoeveelheid biogas wordt vaak als marginaal beschouwd. Echter, de hoeveelheid energie die in 2015 met biogas werd geproduceerd was ruim drie keer zo groot als de hoeveelheid energie geproduceerd met zon in datzelfde jaar.

 

Toepassingen

Aardgas en biogas verschillen dus nauwelijks van elkaar. Daarom kan biogas op eenvoudige wijze worden opgewerkt tot aardgas, waardoor het dezelfde kwaliteit krijgt. Het voordeel daarvan is dat je een goed bruikbaar en kwalitatief gas hebt dat CO2-neutraal is. Dus zonder CO2-footprint.

Biogas is al een groot succes is in Nederland. De hoeveelheid energie die we in ons land uit biogas halen is vergelijkbaar met alle stroom die we met zonnepanelen opwekken. Biogas is geschikt voor verwarming van huishoudens, voor transport maar ook als duurzame brandstof voor de industrie. Zo is de Heinekenbrouwerij in Den Bosch overgestapt op het gebruik van biogas voor de stookketels van de brouwerij en worden steeds meer huishoudens in Nederland verwarmd met biogas.

2050
Om klimaatverandering tegen te gaan hebben 192 landen in Parijs afgesproken om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Een enorme uitdaging. We zullen minder energie moeten verbruiken en de energie die we verbruiken moet op den duur CO2 neutraal zijn. Ook de rol van aardgas zal kleiner worden. Binnen de gassector wordt intensief gewerkt aan CO2-arme oplossingen en duurzame energiebronnen. Zolang deze in ontwikkeling zijn, zal de flexibele inzet van aardgas uitkomst bieden. Dit noemen we ‘Gas op Maat’. Het houdt in dat we waar gewenst aardgas vervangen door hernieuwbaar gas zoals biogas en waterstof. Bovendien investeert de Nederlandse gassector ook in duurzame technieken als restwarmte windenergie en geothermie. Lees er alles over op deze site of volg ons op Facebook en Twitter.

 

Terug naar top